Bu camlar genelde cam tabakalar arasına deforme olabilen polikarbonat plastik tabakası koyularak yapılır. Merminin etkisiyle dıştaki cam katman kırılır; bu da enerjiyi daha geniş bir alana yayar; böylelikle plastik katman biraz esner ama kırılmaz..
Farklı üreticiler, farklı standartlarda kurşun geçirmez camlar üretiyorlar. Fakat temel üretim biçimi, sıradan cam tabakalar arasına polikarbon malzeme yerleştirilerek laminasyon yapmak olarak tanımlanabilir. Bu süreç sonucunda normal camdan daha kalın cam benzeri bir malzeme ortaya çıkar. Polikarbon sert ve saydam bir plastiktir. Çoğunlukla Lexan, Tuffak ya da Cyrolon gibi markalarla birlikte anılır. Kurşun geçirmez cam genellikle 7 mm ile 75 mm arasındaki kalınlıklarda üretilmektedir. Kurşun geçirmez bir cam parçasına doğru kurşun atıldığında kurşun, camın dış tabakasını delecektir. Ancak içerdeki polikarbon-cam malzemesinden yapılan lamine tabakalar, kurşunun enerjisini soğurarak son tabakaya ulaşmasını engelleyecektir.
Kurşun geçirmez camın kurşun geçirmezlik marifetinin ölçüsü, camın kalınlığı ile doğru orantılıdır. Tüfekten çıkacak kurşunları durdurmak için tabanca kurşununu için kullanılandan daha kalın cam gerekmektedir.
Bir tarafı kurşun geçirmez, diğer tarafı ise kurşun geçiren camlar da üretilmektedir. Bu tür camlar, kurşunlardan korunurken karşı tarafa doğru ateş edebilme olanağını sağlar. Bu tür tek taraflı kurşun geçirmez camlar, kırılgan bir tabaka malzemesi ile esnek bir tabaka malzemesinin laminasyonu sonucu elde edilir. Kırılgan tabaka dış tarafta, esnek tabaka ise iç taraftadır. Dışarıdan ateş edildiğinde kırılgan tabaka kırılır ve bir miktar enerji bu aşamada soğurulur. Ardından mermi esnek olan ikinci tabakaya geçer ve malzemeyi delmeden esneterek bir miktar enerjisini burada yitirerek durur. İçeriden ateşlenen kurşun ise tam tersine öncelikle esnek tabakaya çarparak onu esnetir. İlk darbeyle esnek tabakanın ardındaki kırılgan tabakanın kırılmasına neden olur. Bu arada esnek tabakayı da delerek hedefe doğru ilerler.

Balistik cam, Mermiye dayanıklı cam, Kurşun geçirmez cam, Dayanıklı cam, Darbeye dayanıklı cam, Bulletproof cam