Bu camlar genelde cam tabakalar arasına deforme olabilen polikarbonat plastik tabakası koyarak yapılır. Merminin etkisiyle dıştaki cam katman kırılır; bu da enerjiyi daha geniş bir alana yayar; böylelikle plastik katman biraz esner ama kırılmaz. .

Değişik üreticiler, farklı kurşun geçirmez camlar üretiyorlar ancak temel olarak üretim biçimi, sıradan cam tabakalar arasına polikarbon malzeme yerleştirilerek laminasyon yapmak olarak tanımlanabilir. Bu süreç sonucunda normal camdan daha kalın cam-gibi bir malzeme ortaya çıkar. Polikarbon sert ve saydam bir plastiktir, ve çoğunlukla da Lexan, Tuffak ya da Cyrolon gibi markalarla birlikte anılır. Kurşun geçirmez cam genellikle 7 mm ile 75 mm arasındaki kalınlıklarda üretilmektedir. Kurşun geçirmez bir cam parçasına doğru kurşun atıldığında kurşun camın dış tabakasını delecek ancak içerdeki polikarbon-cam malzemesinden yapılan lamine tabakalar kurşunun enerjisini soğurarak son tabakaya ulaşmasını engelleyecektir.

Kurşun geçirmez camın kurşun geçirmezlik marifetinin ölçüsü camın kalınlığı ile doğru orantılıdır. Tüfekten çıkacak kurşunları durdurmak için tabanca kurşunu için gerekli olandan daha kalın cam gerekir. Bu arada bir yanı kurşun geçirmez, diğer tarafı ise kurşun geçirir olan camlar da üretilmektedir. Bu tür camlar, kurşunlardan korunurken karşı tarafa doğru ateş edebilme olanağını verir. Bu tür tek taraflı kurşun geçirmez camlar, kırılgan bir tabaka malzeme ile esnek bir tabaka malzemenin laminasyonu sonucu elde edilir. Kırılgan tabaka dış tarafta, esnek tabaka ise iç taraftadır. Dışarıdan ateş edildiğinde kırılgan ilk tabaka kırılır ve bir miktar enerji bu aşamada soğurulur, sonra esnek olan ikinci tabakaya geçer ve malzemeyi delmeden esnetir ve bir miktar enerjisini de burada yitirerek durur. İçeriden ateşlenen kurşun ise tam tersine ilk olarak esnek tabakaya çarparak onu esnetir ve ilk darbeyle esnek tabakanın ardındaki kırılgan tabakanın kırılmasına neden olur. Bu arada esnek tabakayı da delerek hedefe doğru ilerler