Enerji Üreten Giydirme Cepheler

  • creasos
  • 30 Aralık 2014

Enerji etkin binalar konusunda son yirmi yılda büyük ilerlemeler olmasına rağmen, pasif ve aktif yaklaşımlar gelişme sürecinin henüz başlangıcı olarak görülmektedir. Enerji etkinliğini arttırırken aynı zamanda elektrik üreten fotovoltaik (PV) panellerin yapılara entegre edilmesi, yapı teknolojisini bir ileri aşamaya götürmektedir. PV’lerde ve yapı teknolojilerinde son yıllarda görülen eğilim PV’lerin yapı ürünü olacağını göstermektedir. Bu yaklaşımla yapı kabuğu enerji tüketen bir yapı elemanı olmaktan çıkarak, enerji üreten yapı bileşenine dönüşmektedir. Düşey yapı kabuğunun, gerek mimari biçimin oluşturulmasında, gerekse iç-dış ortam arasında denetim yapılmasında önemli bir rolü vardır. Bu nedenle, gereksinilen konfor koşullarının sağlanabilmesi için kabuğun tasarımı, masif kısımların oranları ile yapı kabuğunun detaylandırılması özel bir önem taşır. Özellikle PV entegre edilmiş konstrüksiyonda bu özellikler daha fazla öneme sahip olmaktadır. Çünkü entegre sistemlerde sözkonusu özelliklerin sağlanmasının yanı sıra, sistem opsiyonlarını ve kabuk tasarımını etkileyen PV’lerin kendi özelliklerinin de dikkate alınması söz konusudur. Örneğin, optimum bir sonuç için, PV sistemin yalnızca uygun eğimde değil, aynı zamanda en iyi güneş açısını da sağlayacak biçimde monte edilmesi gereklidir. Sonuç olarak, yapı kabuğunun olası biçimleri doğrudan doğruya PV panellerin etkin kullanımına bağlı olarak ortaya çıkar.

WeCreativez WhatsApp Support
Canlı olarak whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz.